Global Business og Teknologi - diplomingeniør (tidligere 'Eksport og Teknologi')

Niveaukrav

Engelsk A
Matematik B

Andet fremmedsprog C er fjernet som adgangskrav fra optagelsen 2024

Adgangskvotienter

Studiepladser

50

Optagelesområdenr.

15122

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Ballerup Campus

Global Business og Teknologi - diplomingeniør

Interesserer du dig for forretning og teknologi? Er du nysgerrig på andre kulturer? Og vil du oversætte udfordringer til løsninger? Så skal du overveje at læse diplomingeniøruddannelsen Global Business og Teknologi. (Retningen hed tidligere 'Eksport og Teknologi')

Eksport og Teknologi
Hvordan er det at læse Global Business og Teknologi? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Forandring opstår mellem teknologi, kultur og forretning

I dag handler, rejser og kommunikerer vi på tværs af lande som aldrig før. Med det følger en verden af muligheder og spørgsmål. Vælger du at læse Global Business og Teknologi, kan du være med til at udforske mulighederne og finde svar på spørgsmålene.

Studiet giver dig en stærk faglig profil i krydsfeltet mellem forretning, kultur og teknologi, så du bliver klar til at arbejde i virksomheder med globale ambitioner.

Det her er uddannelsen for dig, der vil vide mere om verden, og forstå, hvordan nye produkter og projekter kan finde vej på et internationalt marked.

Massevis af virksomheder får konstant nye idéer og internationalt potentiale. Derfor stiger behovet for ingeniører, der forstår teknologien, kan udvikle forretningsstrategier, og som har en dyb forståelse for kulturforskelle og projektledelse.

På Global Business og Teknologi opbygger du en bred viden, så du kan hjælpe virksomheder ind på nye markeder og hjælpe mennesker med at arbejde sammen mod et fælles mål.

Verden venter på dig, der vil bruge din viden til at gøre udfordringer til løsninger.

Hvad lærer du?

Det er langtfra lige til at arbejde med teknologi i en kompleks og globaliseret verden. Derfor får du som studerende på Global Business og Teknologi den helhedsforståelse, der skal til for at arbejde i internationale virksomheder.

Uddannelsesretningen klæder dig på inden for tre fagområder:

  • Naturvidenskab og ingeniørfaglighed
  • Økonomi og marketing
  • Kultur og global forretningskommunikation

Inden for det naturvidenskabelige og ingeniørfaglige område har du en bred vifte af kurser inden for blandt andet matematik, softwareudvikling, programmering, digitalisering, innovation, produktionsplanlægning og -udvikling,

Du bliver klogere på økonomi og marketing, når du har kurser om både national og international økonomi, markedsanalyse, finansiering, projektledelse, strategi og forretningsudvikling.

Til kurserne inden for fagområdet ’kultur og global forretningskommunikation’ lærer du om kommunikation, kulturforståelse og kulturforskelle, og så styrker du dine engelskkundskaber, så du uden problemer kan begå dig på det globale arbejdsmarked.

Sideløbende med de tre fagområder bliver du klogere på bæredygtighed, når du for eksempel lærer om FN’s verdensmål, og om hvordan du kan gøre bæredygtighed til en del af teknologiske produkters livscyklus.

Hvert semester arbejder du projektorienteret, så du ikke kun bliver undervist i projektledelse og samarbejde, men også prøver kræfter med det i praksis.

Når du er færdiguddannet, har du en profil, der gør dig klar til at bygge bro imellem det ingeniørfaglige og det forretningsmæssige, det strategiske og det kulturelle.

Studiets opbygning

Diplomingeniøruddannelsen i Global Business og Teknologi tager fire et halvt år.

I løbet af din uddannelse skal du i et halvt års praktik.

Fra start opbygger du en grundlæggende forståelse for naturvidenskab og forretning. Dit første år har du kurser i matematik, engelsk, produkter og økonomi, så du får et stærkt fagligt fundament.

På andet studieår bygger du ovenpå dit faglige fundament, når du bliver klogere på matematik, økonomi og produkter.

Samtidig opnår du en mere specialiseret viden med kurser om alt fra markedsføring til bæredygtighed, innovation, IT og entreprenørskab.


Dit tredje studieår byder på flere spændende obligatoriske kurser, men markerer samtidig starten på al den valgfrihed, som kendetegner Global Business og Teknologi.

På femte semester har du obligatoriske kurser om alt fra programmering til interkulturel kommunikation, internationalt forretningsmiljø og projektledelse, og herfra er valget dit.

Hele sjette semester er nemlig sat af til tilvalgskurser. Nu har du mulighed for at dygtiggøre dig inden for dit favoritfagområde – enten på DTU eller som udvekslingsstuderende på et andet universitet i Danmark eller udlandet.

På fjerde studieår er det tid til praktik og projekter.

Hele syvende semester får du en forsmag på dit kommende arbejdsliv, når du er i praktik i en virksomhed, hvor du kan se viden blive til virkelighed.

Ottende semester står i projekternes tegn. Du har kurserne ’Projektledelse’, ’Business Science’ og ’Business Intelligence’, og undervejs laver du to større projekter.

Du arbejder på et innovationsprojekt kaldet Innovation Pilot, hvor du i samarbejde med andre DTU-studerende løser en konkret opgave stillet af en virksomhed.

Mod slutningen af semestret laver du et større tværfagligt projekt.

Din uddannelse afsluttes på niende semester, hvor du har to tilvalgskurser og laver dit diplomingeniørprojekt. Opgaven består i at skabe din egen løsning på en ingeniørfaglig og praksisorienteret udfordring – gerne i samarbejde med en virksomhed.


Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Global Business og Teknologi

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62150
Grundlæggende matematik
Campus Ballerup
 
 
 
62150
Grundlæggende matematik
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62177
Marketing Concepts and Strategies
Campus Ballerup
62218
Grundlæggende Naturvidenskab
Campus Ballerup
 
62224
Den engelsksprogede verden og akademisk skrivning på engelsk
Campus Ballerup
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

 

I januar følges 01911 Matematisk Analyse og Modellering

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62223
Erhvervsøkonomi 1
Campus Ballerup
62205
Bæredygtig og ansvarlig produktion
Campus Ballerup
01922
Lineær Algebra og Modellering
Andet
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62225
Engelsk i en global kontekst og akademisk skrivning på engelsk
Campus Ballerup
 
01922
Lineær Algebra og Modellering
Andet
62205
Bæredygtig og ansvarlig produktion
Campus Ballerup
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges 62207 Produktdokumentation og mekaniske fremstillingsmetoder

 

Udlandssemester

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Gør en bæredygtig forskel

På DTU er du sikker på at få en uddannelse, der ruster dig til at gøre en bæredygtig forskel. Det er DTU Charter din garanti for.

DTU Charter
Baggrund

Undervisning på Global Business og Teknologi

På Global Business og Teknologi får du hænderne i teorien. Spændende kurser klæder dig fagligt på, mens de mange projekter giver dig muligheden for at afprøve din viden i praksis.

I løbet af studiet spænder din undervisning fra forelæsninger til holdundervisning, øvelser i prototypeværkstedet og massevis af projektarbejde.

Det betyder, at din studietid bliver fuld af afvekslende undervisning, og at du undervejs opbygger en helhedsforståelse for dit felt.

Hvert semester afsluttes med et projekt, hvor du omsætter idéer til løsninger. Projekterne er din mulighed for at teste dine færdigheder inden for kommunikation, projektledelse og tværfaglighed. Her får du en forsmag på det arbejdsliv, der venter.

Læs mere om undervisningen på DTU's diplomingeniøruddannelse

Undervisning på diplomingeniøruddannelsen i Global Business og Teknologi på DTU.
På Global Business og Teknologi arbejder du ofte sammen med dine medstuderende, og I lærer hurtigt hinanden at kende.

Studieliv på Global Business og Teknologi

Når du læser Global Business og Teknologi, bliver du en del af et studie, hvor I ofte arbejder sammen i undervisningen, og alle altid står klar til at hjælpe. Derfor lærer du hurtigt de andre studerende at kende – også dem fra de andre årgange.

På studiet er der tradition for, at de studerende selv arrangerer hyggelige aktiviteter, som en fælles bowlingtur eller den årlige julefrokost.

Efter undervisning kan du tage med de andre en tur i fredagsbaren Verners Kælder, udnytte DTU’s store foreningsliv eller blive en del af studierådet, hvor du kan få indflydelse på studielivet og møde studerende fra andre uddannelsesretninger.

Hverdagen på DTU byder på flere events, klubber og foreninger. Du kan tage med dine medstuderende til fester på campus eller møde andre studerende i blandt andet musik-, keramik- eller klatreklubben.

Har du lyst til at engagere dig aktivt i livet på DTU, kan du for eksempel melde dig ind i studenterorganisationen Polyteknisk Forening eller være med til at skabe en god studiestart for nye studerende.

Vælger du at læse Global Business og Teknologi, foregår din undervisning på DTU’s campus i Ballerup. Her finder du alt fra moderne undervisningslokaler og grupperum til kantine, bibliotek og veludstyret fitnessrum og musiklokale.

Læs mere om studielivet på DTU

Hvad kan du blive?

Med en diplomingeniøruddannelse i global business og teknologi kan du få verden som din arbejdsplads.

Du kan arbejde i både små og store virksomheder, varetage en lang række opgaver og få et arbejdsliv, der bliver ved med at udvikle sig.

Mange ingeniører i global business og teknologi håndterer vigtige projekter i alverdens virksomheder. Som projektleder kan du lave alt fra forretningskoncepter i Novo Nordisk til eksportstrategier i Maersk.

Interesserer du dig for andre kulturer, kan du udvikle gode relationer til potentielle kunder og samarbejdspartnere, og vil du se idéer blive til virkelighed, kan du fordre innovationen og arbejde med produktudvikling.

Vil du løse forskelligartede udfordringer, kan du få job i et konsulenthus, hvor du rådgiver virksomheder og hjælper dem med at vækste og komme ud i verden.

Drømmer du om at blive leder, kan du i løbet af din karriere arbejde dig op som for eksempel eksport- eller produktchef.

Som færdiguddannet diplomingeniør i global business og teknologi er fremtiden åben og styret af dine drømme og interesser.

Uanset hvilken karrierevej du vælger, venter et arbejdsmarked, der mangler diplomingeniører og har brug for dine evner til at finde konkrete løsninger på virkelighedens problemer.

Med en uddannelse fra DTU venter en verden af jobmuligheder, hvor du kan gøre en forskel.

En diplomingeniøruddannelse fra DTU er en selvstændig, afsluttet uddannelse.

Du har mulighed for at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.), men det kræver, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse.

Derfor kan det være nødvendigt, at du tager kurser gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU