IT-elektronik - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

36

Optagelesområdenr.

15130

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Ballerup Campus og Lyngby Campus

IT-elektronik - diplomingeniør

På IT-elektronik lærer du at designe, udvikle og implementere intelligente funktioner i alle typer apparater og systemer. Vi er omgivet af intelligent teknologi med funktioner, der gør vores hverdag lettere, sjovere og mere sikker – uden at vi tænker over det. Intelligente teknologier vinder frem overalt – i legetøj, vaskemaskiner, biler, sikkerhed, personlig medicin og meget andet. Som IT-elektronikingeniør kan du være med til at bringe de nyeste teknologier i brug til gavn for både mennesker og samfund.

IT-elektronik
Hvordan er det at læse IT-elektronik? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Hvad lærer du?

IT-elektronik befinder sig i krydsfeltet mel - lem IT og elektronik. I løbet af studiet bliver du fortrolig med både software og hardware.

Du lærer at bruge de gængse programme - ringssprog og udviklingsværktøjer, og du får kendskab til forskellige hardwareplatforme og -komponenter samt til alle former for datakommunikation.

Det gør dig i stand til at vurdere, hvordan hardware og software bedst spiller sammen, og til at udvikle de nødvendige softwaresystemer.

Du lærer at styre hele processen fra idé og kravspecifi - kation over analyse af muligheder til design, programmering, afprøvning, implementering og drift.

Kort sagt lærer du at udvikle fremti - dens intelligente apparater og systemer.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i IT-elektronik varer tre et halvt år.

Omdrejningspunktet for IT-elektronik er design af indlejrede systemer, hvor udvikling af software er et afgørende element. Studiet dækker alle aspekter ved indlejrede systemer – både software, hardware, systemets interface og dets interaktion med omverden via sensorer eller netværk.

Uddannelsens første to år består af obligatoriske kurser, der giver dig solide grundkompetencer inden for både hardwareplatforme og programmering. Senere kan du specialisere dig inden for det område, der interesserer dig mest.

Undervejs i uddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed.

 

På dit første år skal du have kurser i matematik og datalogi med vægt på programmering. 1. semester-kurset ”Introduktion til indlejrede systemer” præsenterer dig for konstruktion af indlejrede systemer. 2. semester-kurset ”Digitale systemer” fokuserer på mikrocontrolleren, dens virkemåde og programmering.

Andet år består af obligatoriske kurser i softwareudvikling og de metoder, der binder hardware sammen til indlejrede systemer. Her lærer du den grundlæggende og brede faglighed, som er den del af uddannelsen, der sikrer, at du gennem et helt arbejdsliv er i stand til at sætte dig ind i fremtidens teknologier.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. semester.

På 4. semester skal du have et større projektorienteret forløb, der hedder ”CDIO-projekt”, hvor du får kendskab til en komplet systemudviklings-cyklus fra koncept-design til færdigt produkt. I dette projekt vil du også få et indblik i, hvordan det er at arbejde som IT-ingeniør i industrien.

Læs mere om CDIO og Design-Build-projekter.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

5. semester byder også på et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

På 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for IT-elektronik. Du har også mulighed for tage et praktikophold i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af nogle valgfrie kurser og et afsluttende diplomingeniørprojekt. Her kan du via de valgfrie kurser og diplomingeniørprojektet vælge at specialisere dig inden for et fagspecifikt felt.

Diplomingeniørprojekt

I det afsluttende diplomingeniørprojekt skal du arbejde i dybden med et fagligt emne, og vise din evne til at agere som ingeniør på en selvstændig måde i forbindelse med gennemførelsen af en større opgave.

Projektet skal tage udgangspunkt i en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du kan også gennemføre diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på IT-elektronik

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
01904
Diskret matematik
Campus Lyngby
 
02314
Indledende programmering
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62532
Versionsstyring og testmetoder
Campus Lyngby
62531
Udviklingsmetoder til IT-systemer
Campus Lyngby
 
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 02317 Programmering af indlejrede systemer undervises i 3-ugers perioden i januar (Campus Lyngby).

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62577
Datakommunikation
Campus Lyngby
62734
Datateknik og programmering
Campus Ballerup
02320
Digitale systemer
Campus Lyngby
02326
Algoritmer og datastrukturer
Campus Lyngby
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 02320 Digitale systemer fortsættes i 3-ugers perioden i juni.

Merit for datamatikere

Er du uddannet datamatiker, kan du få merit for nogle af kurserne på IT-elektronik – og dermed forkorte uddannelsen.

Vil du vide mere om den faste meritaftale for datamatikere, kan du kontakte Meritteamet i Afdelingen for Uddannelse og Studerende: merit@adm.dtu.dk.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. 

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Hvad kan du blive?

Som IT-elektronikingeniør bliver du typisk ansat i en virksomhed, der udvikler intelligente produkter inden for elektronik, eller i medie- og softwarevirksomheder. Du kan også blive ansat i en virksomhed, der udvikler intelligente produkter. Din jobtitel kan f.eks. være systemudvikler, teknisk konsulent eller IT-konsulent.

Typisk finder diplomingeniører i IT-elektronik job i elektronikindustrien, medievirksomheder, herunder spilbranchen, konsulentvirksomheder og telekommunikationsvirksomheder, men også i virksomheder, hvis produkt ikke er direkte relateret til intelligente systemer, fx. fødevareproduktion, off-shore, transport- og fremstillingsvirksomheder generelt.

Se kompetenceprofilen for IT-elektronik.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i IT-elektronik er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Som færdiguddannet diplomingeniør kan du derfor gå direkte ud og arbejde som ingeniør.

Hvis du i stedet får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.