Softwareteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

90

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15065

Studiestart

2. september 2024

Softwareteknologi - bachelor

Hvis ingen beskæftigede sig med softwareteknologi, skulle man stadig bruge en fastnettelefon med ledning, hver gang man ville have fat i familie og venner. I dag er vi heldigvis velforsynede med programmerede apparater og internetbaserede IT-systemer: vaskemaskinen, mobilen, Facebook eller Instagram – for blot at nævne et par eksempler. Men disse softwareløsninger skal gerne virke pålideligt og sikkert. Som ingeniør i Softwareteknologi kan du være med til at udvikle og designe software af høj kvalitet.

Softwareteknologi

Hvad lærer du?

På Softwareteknologi lærer du at bruge avanceret datalogi og moderne matematik til at udvikle nye IT-løsninger, der spænder fra avancerede spilcomputere til intelligent patientovervågning. 

Du starter med at lære de fundamentale principper for programmering. Derefter bliver din viden gradvist udbygget med datalogiske begreber og matematisk baserede teknikker, der danner grundlag for designet af pålidelige IT-løsninger.

Vores mobiltelefoner og andre elektroniske hjælpemidler bliver stadig mindre og mere intelligente, samtidig med at de skal kunne mere og mere. Det stiller ofte så store krav til størrelse, hastighed og energiforbrug, at software og hardware skal udvikles som en samlet løsning. 

Uddannelsesretningen giver et solidt fundament for fordybelse inden for datasikkerhed, kunstig intelligens, computersystemer, udvikling af avancerede softwareværktøjer samt effektiv behandling af komplekse problemer og store datamængder.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Softwareteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

Hovedområderne på Softwareteknologi er programmering, algoritmik, softwareudvikling, computersystemer og modellering.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret for studieteknik og projektarbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På 1. semester skal du have et stort kursus, der hedder ”Introduktion til softwareteknologi”, der både giver dig et indtryk af, hvordan det er studere på DTU, og hvordan det er at arbejde som ingeniør.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og statistik, men du skal også have mere studiespecifikke fag som ”Indledende programmering”, ”Diskret matematik”, ”Algoritmer og datastrukturer 1” og ”Software Engineering 1”.

På dit 3. semester skal du have grundlæggende fag inden for fysik. 

Du skal også følge et større fag, der hedder ”Computersystemer”, hvor du bl.a. vil lære om de basale lag i computersystemer og om samspillet mellem software og hardware. 

”Funktionsprogrammering” er også et obligatorisk kursus på tredje semester.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

På 4. semester fortsætter du med at have fag inden for fysik, og så skal du også lave et større fagprojekt om softwareteknologi, hvor du vil få større kendskab til, hvordan det er at arbejde med softwareudvikling. 

Derudover skal du også have det obligatoriske fag ” Datalogisk Modellering”, hvor du vil lære om matematiske modeller for sprog og beregnelighed og om fundamentale teorier og teknikker til at beskrive, analysere og implementere programmeringssprog.

På dit andet og tredje år har du desuden mulighed for selv at vælge flere af dine fag og på den måde tilpasse din uddannelse efter dine interesser. 

Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser. 

Dog skal du i løbet af din uddannelse have mindst ét kemifag, som kan ligge på 5. semester.

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Softwareteknologi:

 • Generalitet
 • Algoritmik
 • Softwareudvikling
 • Internet-of-Things
 • Kunstig intelligens
 • Datasikkerhed
 • Computergrafik
 • Billedbehandling
 • Innovation
 • Computer engineering

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Softwareteknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema for 1. semester (jf. anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
Onsdag
01017
Diskret matematik
Campus Lyngby
Torsdag formiddag
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Tirsdag + fredag form.
02100
Indledende programmering og softwareteknologi
Campus Lyngby
Onsdag
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema for 2. semester (jf. anbefalet studieforløb)

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Mandag form.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
Tirsdag + fredag form.
 
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
Campus Lyngby
Torsdag form.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
02161
Software Engineering 1
Campus Lyngby
Mandag efterm.
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Det anbefales at tage et valgfrit kursus på 5 ECTS i 3-ugers perioden i juni efter 2. semester, f.eks. kursus 02128 (Softwareprojekt).

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Softwareteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Softwareteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Softwareteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofil for Softwareteknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med en stor viden om softwareteknologi. Uddannelsen giver dig mange jobmuligheder. Det kan f.eks. være:

 • Ansættelse inden for en stor IT-virksomhed
 • Ansættelse som konsulent i et konsulentfirma
 • Ansættelse som sw-ingeniør inden for apparatindiustrien
 • Ansættelse i mindre app startups
 • Etablering af egen virksomhed