IT og Økonomi - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

40

Optagelesområdenr.

15160

Studiestart

28. august 2023

Uddannelsessted

Copenhagen Business School (CBS), Lyngby Campus, Ballerup campus

IT og Økonomi - diplomingeniør

IT og Økonomi er en uddannelsesretning, som DTU udbyder i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Uddannelsen giver dig en 360-­graders forståelse for såvel de IT-­produktionsmæssige som de kommercielle aspekter af en virk­somhed. Med en uddannelse inden for IT og økonomi bliver du i stand til at skabe IT­-løsninger, der gør menne­skers hverdag bedre og nemmere – både i og uden for virksomheder.

IT og Økonomi

Hvad lærer du?

IT og Økonomi er et tværfagligt studie, som giver dig en bred viden om IT, samtidig med at du lærer om virksomheders økonomi, organisation og ledelse.

På DTU lærer du om udviklingsmetoder til IT-­systemer samt objektorienteret programme­ring til både PC og smartphones. Du får også mulighed for at arbejde med design af brugergrænseflader og funktionalitet inden for interaktive multimedie­applikationer – herunder de nyeste front-­end webteknologier. Derudover lærer du om softwareteknologi og arbejder med hele udviklings­ stakken i både stand­alone og distribuerede miljøer.

De tekniske kurser bliver suppleret med en række kurser fra HA-­studiet på CBS, så du også dækker det merkantile aspekt. Du lærer om virksomhedsøkonomi, økonomistyring og erhvervsret, og du får et grundigt indblik i de vilkår, som erhvervslivet og industrien arbejder under. Du opnår på den måde en forståelse for, hvordan udvikling, produktion, salg og marketing er tæt forbundne i en teknologisk virksomhed.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i IT og Økonomi varer tre og et halvt år. 

På dine første to semestre vil du have undervisning på både DTU og på CBS, hvorefter den resterende undervisning primært foregår på DTU.

På sidste del af studiet kan du specialisere dig og skabe din egen profil inden for de områder, der interesserer dig mest.

Du får lov at prøve kræfter med dine tværfaglige kompetencer, når du på dit 6. semester skal i ingeniørpraktik i en virksomhed, når du laver projektarbejde, og når du afslutter studiet med dit diplomingeniørprojekt på 7. semester.

IT og Økonomi er en tværfaglig uddannelse, som udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Du kommer til at opleve et tværfagligt studiemiljø på DTU og CBS, hvilket både vil give dig en ingeniørmæssig og en merkantil profil. Dit første år skal du således både have kurser som ”Udviklingsmetoder til IT-systemer” og ”Indledende programmering” på DTU og kurserne ”Managerial Economics” og ”Erhvervsret” på CBS.

På dit andet år skal du primært have undervisning på DTU i Lyngby, men du skal have et tilvalgskursus på 4. semester, hvor du selv kan vælge mellem en lang række af kurser, der både udbydes på og uden for DTU.

På dit andet år skal du have en længere række af IT-kurser, der vil give dig praktisk erfaring med design af brugergrænseflader, udvikling til mobile enheder, front-end web udvikling samt distribuerede systemer.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 5. semester.

På 4. semester skal du have et større projektorienteret forløb, der hedder ”CDIO-projekt”, hvor du vi få kendskab til en komplet systemudviklings-cyklus fra koncept-design til færdigt produkt. I dette projekt vil du også få et indblik i, hvordan det er at arbejde som ingeniør i IT-industrien.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

På 5. semester ligger også et større kursus om innovation, der hedder Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger skal løse en konkret ingeniørudfordring for en virksomhed.

På 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for IT og økonomi. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

Det sidste studieår består af et par valgfrie kurser og et afsluttende diplomingeniørprojekt. I diplomingeniørprojektet kommer til at fordybe dig i en ingeniørfaglig problemstilling – som hovedregel i samarbejde med en virksomhed, ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik. 

Der er også mulighed for, at du kan lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på IT og Økonomi

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
 
Managerial Economics (CBS)
CBS, Frederiksberg
Virksomhedens økonomistyring (CBS)
CBS, Frederiksberg
02314
Indledende programmering
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62532
Versionsstyring og testmetoder
Campus Lyngby
62531
Udviklingsmetoder til IT-systemer
Campus Lyngby
Managerial Economics (CBS)
CBS, Frederiksberg
Virksomhedens økonomistyring (CBS)
CBS, Frederiksberg
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
Erhvervsret (CBS)
CBS, Frederiksberg
02327
Indledende databaser og database programmering
Campus Lyngby
Managerial Economics (CBS)
CBS, Frederiksberg
Erhvervsret (CBS)
CBS, Frederiksberg
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
Erhvervsret (CBS)
CBS, Frederiksberg
02362
Projekt i software-udvikling
Campus Lyngby
Managerial Economics (CBS)
CBS, Frederiksberg
Erhvervsret (CBS)
CBS, Frederiksberg
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Merit for datamatikere

Er du uddannet datamatiker, kan du få merit for nogle af kurserne på IT og Økonomi – og dermed forkorte uddannelsen.

Vil du vide mere om den faste meritaftale for datamatikere, kan du kontakte Meritteamet i Afdelingen for Uddannelse og Studerende: merit@adm.dtu.dk.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Hvad kan du blive?

Kandidaterne ansættes i både små- og mellemstore virksomheder (SMV) samt store virksomheder inden for IT området. Erfaringsmæssigt viser det sig, at kandidaterne bl.a. opnår ansættelse på følgende arbejdsfelter:

  • Design og udvikling af IT-systemer generelt
  • Design af brugergrænseflader
  • Design og udvikling af web-applikationer samt applikationer til mobile enheder
  • IT-projektledelse samt relaterede funktioner inden for virksomhedens økonomi, organisation og ledelse på operativt niveau

Se kompetenceprofilen for IT og Økonomi.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i IT og Økonomi er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.