Maskinteknik - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

90

 

Optagelesområdenr.

15140

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Ballerup Campus

Maskinteknik - diplomingeniør

Vil du designe og fremstille fremtidens produkter? Og vil du implementere bæredygtige og nye digitale løsninger i produktionen? På Maskinteknik lærer du at udvikle innovative produkter og finde løsninger, som kan sikre fremtidens bæredygtige udvikling med mennesket i centrum. Du kan f.eks. arbejde med CO2-neutrale transportløsninger, genbrugsteknologier eller energi. Uanset hvad du vælger, bevæger du dig i krydsfeltet mellem mennesker, miljø, produktion og økonomi. Vælger du Maskinteknik, kan du være med til at forme fremtiden til gavn for mennesker.

Maskinteknik
Hvordan er det at læse Maskinteknik? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Hvad lærer du?

På studiet kommer du omkring det ingeniør - tekniske område med produktionsteknologi og konstruktion, og du lærer også om robotter og automatisering. Du får undervisning i teknisk-naturvidenskabelige områder som matematik, mekanik, dynamik og materialelære.

Du lærer at konstruere, designe og fremstille industrielle produkter, og du lærer det med fokus på miljøbevidsthed og bæredygtighed. Du lærer at håndtere den grønne omstilling, hvad angår produktion og produkter.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknik varer tre et halvt år.

På første del af uddannelsen kommer du til at have obligatoriske kurser som mekanik, energiteknik, produktudvikling og konstruktion. 

Senere får du mulighed for at specialisere dig inden for det fagområde, du synes, er særligt interessant. Du kan f.eks. vælge mellem konstruktion/design, energi, maritim teknik, mekatronik eller materialer og fremstilling.

I løbet af uddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed. Her får du et værdifuldt indblik i maskiningeniørens rolle og arbejde i det virkelige liv.

På dit første år skal du følge en række obligatoriske kurser, så som ”Materialelære”, ”Mekanik” og ”Dimensionering og styrke 1”. Du skal desuden have grundlæggende kurser inden for matematik og programmering.

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som maskiningeniør. På 1. semester hedder det projektorienterede forløb ”Mekanisk produktanalyse”, og her vil du få et indblik i maskintekniske produkters funktion, opbygning og fremstilling.

På dit 3. semester skal du fortsat have en række obligatoriske kurser, som vil styrke dine evner som kommende maskiningeniør. Du skal også have et større projektorienteret kursus, der hedder ”Produktudvikling”, som tager udgangspunkt i konstruktion af en maskine, mekanisme eller et sammensat mekanisk system.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 6. semester.

På 4. semester skal du vælge en specialisering i enten Konstruktionsteknik, Energiteknik, Maritim teknik, Materialer og fremstilling eller Mekatronik.

På 5. eller 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Maskinteknik. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller du kan tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

Afhængig af, hvornår du lægger din praktik, skal du på 5. eller 6. semester have en række tilvalgskurser. 

Samtidig skal du have et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

Diplomingeniørprojekt

Til sidst på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt.

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Maskinteknik

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
Studiecafe
41681
Materialelære
Campus Ballerup
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62675
Mekanik
Campus Ballerup
62145
Produkters dokumentation
Campus Ballerup
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i januar følges 62146 Mekanisk produktanalyse

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
41533
Dimensionering og styrke 1
Campus Ballerup
62604
Termodynamik og energiteknik
Campus Ballerup
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62646
Modellering og Programmering
Campus Ballerup
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
41787
Produktionsteknologi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

62604 Termodynamik og energiteknik fortsættes i 3-ugers perioden i juni.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. 

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Mød Kim, der er maskiningeniør

Kim Lange Maskinteknik Diplom
Kim er diplomingeniør i maskinteknik og ansat som development engineer hos FOSS Analytical.

Hvad kan du blive?

Som maskiningeniør kan du få job i mange forskellige brancher, også dem man ikke traditionelt opfatter som maskinområdet. For eksempel arbejder mange maskiningeniører i dag med at udvikle og producere flere af de produkter, der i dag anvendes i sundhedssektoren.

Arbejdsopgavernes art hænger typisk sammen med virksomhedens størrelse. I mindre virksomheder er maskiningeniøren den tekniske multikunstner, der er knudepunkt for alle væsentlige beslutninger om produktet og produktionen. I større virksomheder starter maskiningeniøren typisk som konstruktør i udviklingsafdelingen og udvikler sig siden til specialist, projektleder, gruppeleder, afdelingsleder eller topchef - alt efter evner og interesser. Mange maskiningeniører vælger desuden at blive selvstændige.

Drømmejobbet kan ligge inden for så forskellige brancher som vindmølleindustrien, medicinalindustrien, offshore industrien, skibsværfter, kraftværker, varmeværker, køleindustrien, fødevareproduktion, elektronikfremstilling, rådgivningsbranchen og transportsektoren.

Se kompetenceprofilen for Maskinteknik.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Som færdiguddannet diplomingeniør kan du derfor gå direkte ud og arbejde som ingeniør.

Hvis du i stedet får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.). Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.

Drømmer du om en karriere som maritim ingeniør?

Med en ingeniøruddannelse fra DTU inden for det maritime område er du klædt på til en karriere i den maritime industri - en industri, som i stigende grad efterspørger højt specialiserede ingeniører, der kan udvikle og omstille den maritime sektor til en grønnere fremtid.

Se dine muligheder