Produktion - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Studiepladser

40

Optagelesområdenr.

15147

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Ballerup Campus

Produktion - diplomingeniør

I dag handler produktion ikke bare om fysiske produkter, men i høj grad også om serviceydelser. Samtidig betyder globaliseringen, at et enkelt produkt – f.eks. din smartphone eller dit køleskab – består af komponenter, der kan være produceret vidt forskellige steder i verden. Derfor er der brug for ingeniører til at styre og udvikle virksomheders produktionskæder – fra valget af internationale leverandører til introduktionen af nye, digitale produktionsformer. Som produktionsingeniør kan du f.eks. være med til at skabe en mere konkurrencedygtig, ansvarlig og bæredygtig produktion ved at udvikle og optimere virksomheders processer og arbejdsgange.

Produktion

Hvad lærer du?

Produktion er en tværfaglig uddannelse, der giver dig teknologi- og forretningsforståelse samt gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Du lærer at udvikle og optimere virksomheders forretningsgange, og du får indsigt i alt det, der får en virksomhed til at fungere.

Du lærer om selve produktionen og om planlægning, projektstyring og løsning af tekniske og logistiske problemstillinger i produktionsprocessen. Det kan f.eks. handle om, hvordan informationer håndteres, eller om at indføre nye arbejdsgange og metoder.

Du lærer også om, hvordan man får medarbej - derne til at fungere bedre sammen, f.eks. gen - nem organisations- og kompetenceudvikling.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Produktion varer tre et halvt år. 

Undervejs i uddannelsen kommer du til at have kurser inden for fire fagområder: management, teknologi, økonomi og informationsteknologi. 

På hvert semester ligger der et tværfagligt gruppeprojekt.

Du skal i et halvt års praktik i en virksomhed, og du har mulighed for at tone du din profil gennem tilvalgskurser.

På dit første år undervises du i en række obligatoriske grundkurser inden for management, teknologi, økonomi og informationsteknologi. Dine grundkurser sikrer dig, at du opnår den nødvendige viden for at kunne arbejde som diplomingeniør.

Som en del af din uddannelse skal du have flere projektorienterede forløb, hvor du bl.a. lærer, hvordan det er at arbejde som diplomingeniør. På første semester skal du arbejde med et projekt, hvor fokus er problemformulering samt grundlæggende beregning og dimensionering.

På dit andet år skal du forsat have en række obligatoriske kurser, der vil ruste dig til at arbejde som diplomingeniør. 

På dit 3. semester vil du have fokus på virksomhedsforståelse, planlægning og styring af produktion.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 6. semester.

4. semester skiller sig lidt ud fra de tidligere semestre, da du her vil have fokus på produktions- og forretningsudvikling, hvilket foregår i en virksomhed.

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed med relevans for Produktion. Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere om praktik

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller du kan tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

Det sidste studieår består af en række tilvalgskurser og et større kursus om innovation kaldet Innovation Pilot, hvor du sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger arbejder på en opgave i samarbejde med en virksomhed, som har stillet opgaven.

Gennem tilvalgskurserne har du mulighed for at specialisere dig inden for én af følgende tre retninger: Global Supply Chain Management, Process Excellence og Automation.

Diplomingeniørprojekt

Til sidst på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt. 

Projektet skal handle om en ingeniørfaglig og praksisorienteret problemstilling, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Produktion

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Andet
62223
Erhvervsøkonomi 1
Campus Ballerup
62079
Grundlæggende Operations Management
Campus Ballerup
 
62087
Styrkelære og termodynamik
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
 
62009
Materialelære
Campus Ballerup
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i januar følges 62243 Innovation, produktion og økonomi.

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
62174
Erhvervsøkonomi 2
Campus Ballerup
 
62074
Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse
Campus Ballerup
62096
Informationsteknologi i Produktion
Campus Ballerup
62133
Supply Chain Management & Design
Campus Ballerup
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62669
Statistisk Analyse og Datavisualisering
Campus Ballerup
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Andet
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i juni følges 62444 Data visualisering og analyse - projekt.

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. 

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Hvad kan du blive?

Som diplomingeniør inden for produktion kan du f.eks. blive ansat som planlægger, projektleder, produktionschef, logistikchef, kvalitetschef eller managementkonsulent. En produktionsingeniør er typisk ansat i en virksomhed, f.eks. inden for maskin-, fødevare- eller medicinalindustrien. Produktionsingeniører finder også beskæftigelse i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen.

Se kompetenceprofilen for Produktion.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Produktion er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.