Bestyrelsesmøde 6. april 2018

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2017

3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7 og bilag 8)

4. Udkast til ændring af vedtægt som følge af ændringer af universitetsloven (Sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2)

5. Udkast til årsrapport 2017 (lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1 og bilag 2)

6. Model for fremtidig bestyrelsesorientering om DTU's forsknings- og uddannelsesevalueringer (Sagsfremstilling)

7. Præsentation af aktuelle forsknings- og uddannelsespolitiske tiltag fra regeringen (Sagsfremstilling)

8. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2017 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Soliditetsgrad som strategisk styringsredskab (Sagsfremstilling)

10. Fagligt oplæg. Professor Torsten Dau, DTU Elektro

11. Evt.

Referat