Produktion og Konstruktion - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

72

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15060

Studiestart

28. august 2023

Produktion og Konstruktion - bachelor

Hverdagen er fyldt med produkter, som gør dit liv nemmere. Vaskemaskinen vasker dit tøj. Tog, biler, skibe og fly transporterer dig. Vindmøller laver grøn strøm til din oplader. Høreapparater hjælper dig med at høre, og medicinsk udstyr redder dit liv. Fødevarer produceres skånsomt uden slidsomt arbejde. Alt det er skabt af ingeniører, som har tænkt over alle detaljerne i konstruktionen og produktionen af hverdagens produkter. På Produktion og Konstruktion kan du være med til at udvikle nye produkter, som gør vores hverdag nemmere og vores samfund mere bæredygtigt.

Produktion og Konstruktion

Hvad lærer du?

På uddannelsesretningen Produktion og Konstruktion lærer du, hvordan man udformer og fremstiller produkter. 

Du lærer om materialer og deres bearbejdning, og du lærer også at bruge materialer smart, så produktet holder, men samtidig er billigt at fremstille. 

Du lærer, hvordan energi laves og bruges effektivt, og om produktionsmetoder og -processer. Du lærer også om ledelse og planlægning af en produktion.

Der er masser af teknik, men det handler også om, at det er mennesker, som fremstiller og bruger produkterne. I løbet af studiet skal du samarbejde med en gruppe om at gennemføre et konstruktionsarbejde fra start til slut. I skal sammen optimere form, fremstillingsmetode, funktionalitet og brugervenlighed. 

Det er gennem konkrete projekter, du lærer at samarbejde, formulere problemer samt designe og konstruere produkter.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Produktion og Konstruktion tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

Studiet veksler mellem forelæsninger, opgaver og øvelsestimer med projektorienteret arbejde. 

Du får brug for matematik og fysik, og du lærer at anvende computermodeller, ligesom du kommer til at arbejde med områder som mekanik, produktdesign, energi og procesoptimering. 

Du kommer også i laboratoriet og værkstedet for at udføre eksperimenter og fremstille produkter selv. 

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og fysik, men du skal også have de studiespecifikke kurser ”Produktionsteknologi og Produktionsstyring”, hvor du prøver forskellige produktionsmetoder i praksis og ”Styrkelære 1” hvor du lære at regne på konstruktioners styrke.

På andet studieår skal du tage kurserne ”Fluidmekanik”, hvor du lærer om strømninger med luft og vand, ”Konstruktion og problemløsning”, hvor din indre opfinder skal finde mekaniske løsninger til praktiske problemer, og ”Materialelære”, hvor du lærer om metaller, plast og keramer. 

Du kan også tage ”Introduktion til programmering og databehandling”, hvor du lærer programmeringssproget Python.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

På 4. semester skal du lave ”Fagprojekt”, hvor du i en gruppe på 5 studerende konstruerer og fremstiller en mekanisk løsning på et virkeligt problem, ofte i samarbejde med en virksomhed.

På dit andet og tredje år vælger du selv flere af dine fag, og specialiserer dig inden det som interesserer dig. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, andre er valgfrie kurser.

På sidste studieår skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Produktion og Konstruktion:

 • Konstruktion og Mekanik
 • Energi
 • Materiale og Procesteknologi
 • Planlægning og Ledelse
 • Maritim teknik
 • Fast Track, der gør det muligt at færdiggøre uddannelsen på fem semestre

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Produktion og Konstruktion ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41000
Ingeniørarbejde
Campus Lyngby
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41000
Ingeniørarbejde
Campus Lyngby
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I januar følges 41714

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41714
Produktionsteknologi og Produktionsstyring
Campus Lyngby
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
41501
Styrkelære 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
41714
Produktionsteknologi og Produktionsstyring
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges 02403 Introduktion til matematisk statistsik.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Produktion og Konstruktion, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Produktion og Konstruktion.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

Se kompetenceprofil for Produktion og Konstruktion.

Hvor kan jeg få job?

Når du er færdiguddannet civilingeniør inden for Produktion og Konstruktion, kan du f.eks. komme til at arbejde med:

 • forskning og udvikling af produkter
 • forskning og udvikling af energisystemer
 • forskning og udvikling af fremstillingsmetoder og materialer
 • styring og ledelse af produktion i fabrikker
 • rådgivende virksomhed

Nogle arbejde med små detaljer f.eks. med den mekaniske side af et høreapparat, mens andre arbejder med nogle af de største bevægelige konstruktioner i verden som vindmøller og skibe. Mange arbejder i private virksomheder, men der er også en del job i den offentlige sektor.

Uddannelsen giver gode muligheder for at tage en ph.d. grad efter din kandidatuddannelse.

Drømmer du om en karriere som marin ingeniør?

Med en ingeniøruddannelse fra DTU inden for det maritime område er du klædt på til en karriere i den maritime industri - en industri, som i stigende grad efterspørger højt specialiserede ingeniører, der kan udvikle og omstille den maritime sektor til en grønnere fremtid.

Se dine muligheder