Kemiteknik og International Business - diplomingeniør

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Se kvotienter fra sidste optag

Studiepladser

24

Optagelesområdenr.

15150

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Uddannelsessted

Lyngby Campus

Kemiteknik og International Business - diplomingeniør

Erhvervslivet efterspørger i højere grad kompetencer inden for økonomi, organisation og ledelse og evnen til at arbejde på tværs af forskellige fagområder. Kemiteknik og International Business er en tværfaglig uddannelsesretning, som giver dig en bred viden om et teknisk-fagligt område, samtidig med at du lærer om de økonomiske og ledelsesmæssige vilkår, som virksomheder opererer under.

Kemiteknik og International Business

Hvad lærer du?

Du lærer at lægge en plan for, hvordan et nyt produkt – f.eks. et nyt lægemiddel – kan masseproduceres, så det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

Dit arbejdsfelt spænder bredt – fra drift og udvikling af processer, produktudvikling og rådgivning til tilsyn og ledelse. Du lærer om effektiv energiudnyttelse, produktkvalitet og miljø og om, hvordan du fremstiller produkter i kemiske og bioteknologiske anlæg.

Du har også merkantile kurser, hvor du får en forståelse for de vilkår, industrien arbejder under, og hvordan udvikling, produktion, salg og marketing er tæt forbundne i en teknologisk virksomhed, som agerer i en international kontekst.

Studiets opbygning

Uddannelsen til diplomingeniør i Kemiteknik og International Business varer tre et halvt år. 

Første del af studiet består primært af obligatoriske kurser inden for bl.a. kemi, erhvervsøkonomi, forretningsudvikling og matematik.

Senere får du mulighed for at tone din profil gennem tilvalgskurser.

Du skal også i praktik i et halvt år i en virksomhed i Danmark eller udlandet.

På 1. semester skal du have kurser i kemi og matematik, og du bliver introduceret til kemiingeniørens arbejdsfelt gennem projektarbejde og virksomhedsbesøg. Du lærer også om afsætningsøkonomi, forretningsudvikling og virksomhedens interessenter.

2. semester giver et mere grundigt kendskab til matematik og kemi med kurser bl.a. i organisk kemi og fysisk kemi. Derudover skal du lære om virksomhedens beslutningssituationer, projektstyring samt et tilhørende erhvervsøkonomisk begrebsapparat.

Det største kursus på 3. semester handler om det apparatur, man bruger til at producere kemiske og biokemiske produkter. 

På 3. semester skal du også have et kursus i anvendt matematik, som giver indblik i, hvordan naturlovene kan bruges til at analysere og forudsige systemers opførsel. 

På kurset global markedsføring lærer du om virksomhedens omverden, og hvordan man agerer – og forhandler – i den.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandssemester, der ligger på 6. semester.

På 4. semester bliver du introduceret til biologisk kemi med fokus på biokemi og genteknologi, og du lærer om materialeegenskaber og tilhørende prøvningsmetoder. 

På kurset international økonomi lærer du om finansiering og projektledelse og de grundlæggende principper i erhvervsjura.

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en privat eller offentlig virksomhed. Du har også mulighed for tage et praktikophold i udlandet.

Læs mere om praktik

6. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders. Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller du kan tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bytte rundt på dit udlandssemester og din praktik - tag en snak med din studieleder, hvis det er noget, du ønsker.

6. semester afrunder den tekniske del af uddannelsen med kurser i reaktionsteknik og reguleringsteknik og med et større projektarbejde, hvor du arbejder med design af sammensatte kemiske og bioteknologiske processer og produkter.

Du skal også have kurset ’Innovation Pilot’. Her skal du sammen med studerende på tværs af de øvrige studieretning løse en konkret opgave stillet af en virksomhed.

Diplomingeniørprojekt

7. semester er helt valgfrit.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive et diplomingeniørprojekt. Her skal du vise, at du kan agere som ingeniør på en selvstændig måde i et større projekt.

Projektet skal være praksisorienteret, og det skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed – ofte sammen med den virksomhed, hvor du har været i praktik. Du har også mulighed for at lave diplomingeniørprojektet i udlandet.

Læs mere om udlandsophold

Her kan du se, hvordan dit skema ser ud på de to første semestre på Kemiteknik og International Business

Ugeskema, de første to semestre

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01901
BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
28012
Kemisk og bioteknologisk produktion
Campus Lyngby
 
 
26173
Uorganisk kemi
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
62212
Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business
Campus Lyngby
26171
Almen kemi
Campus Lyngby
 
26371
Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurset 28012 Kemisk og bioteknologisk produktion fortsættes i 3-ugers perioden i januar

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
26471
Organisk kemi
Campus Lyngby
 
 
26271
Fysisk kemi
Campus Lyngby
01920
BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
62213
Erhvervsøkonomi og projektstyring
Campus Ballerup
 
26471
Organisk kemi
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I 3-ugers perioden i juni følges 26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus

Undervisning

På DTU bliver du godt rustet til dit fremtidige job som ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du i løbet af din uddannelse får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Læs mere om undervisningen på diplomingeniøruddannelsen

Praktik

I løbet af din diplomingeniøruddannelse skal du i et halvt års praktik. 

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden og en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på dit studie.

Læs mere om praktikken

Få en adgangsgivende eksamen

På DTU Adgangskursus kan du på et år tage et adgangsgivende kursus, der gør dig klar til at læse en ingeniøruddannelse på DTU. Du kan også tage suppleringskurser, hvis du mangler et fag.

DTU Adgangskursus
Grafik

Hvad kan du blive?

Uddannelsen i Kemiteknik og International Business er tilrettelagt i samarbejde med ledere og firmaer, der ved, hvad der kræves i en moderne virksomhed. Dine kompetencer er rettet direkte mod det, erhvervslivet efterspørger, så dine jobmuligheder er rigtig gode – evt. som et højtkvalificeret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling.

Du vil som færdiguddannet diplomingeniør fra Kemiteknik og International Business f.eks. kunne arbejde som et bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i en virksomhed. Du kan også samarbejde og forhandle med underleverandører og kunder om projektstyring, produktudvikling og værdikædeoptimering på tværs af landegrænser.

Se kompetenceprofilen for Kemiteknik og International Business.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse i Kemiteknik og International Business er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Hvis du får lyst til at fortsætte dine studier, er det muligt at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.).

Det kræver dog, at du opfylder de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at blive optaget på den kandidatretning, du gerne vil læse. Nogle af disse kurser kan det være nødvendigt at tage gennem supplering, efter at du har afsluttet din diplomingeniøruddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på DTU.