Matematik og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

72

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15045

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Matematik og Teknologi - bachelor

Matematik og Teknologi kombinerer anvendt og abstrakt matematik og giver dig stærke forudsætninger for at forstå teknologiske problemstillinger i dybden og finde løsninger, der virker i virkeligheden.

2 studerende

Logikken bag fremtidens løsninger

Matematik er andet end tal. Det er en kreativ proces. En vej til at gennemskue de mest komplekse spørgsmål – og til at finde konkrete svar. Derfor er bacheloruddannelsen Matematik og Teknologi for dig, der er motiveret af at bruge matematikken til at udtænke løsninger.

På studiet bliver du ekspert i både abstrakt og anvendt matematik. Den abstrakte matematik handler om at afprøve nye matematiske koncepter, teste vilde idéer og arbejde kreativt. Den anvendte matematik handler om at bruge din matematiske viden til at finde løsninger, der virker i virkeligheden.

Matematik og Teknologi kombinerer begge tilgange og er derfor en bred uddannelse, der giver dig stærke forudsætninger for at forstå teknologiske problemstillinger i dybden og samarbejde om at gøre nye ingeniøropdagelser. Herfra er det op til dig, om du vil bruge matematikken til at skabe fremtidens softwaresystemer, optimere den offentlige transport eller udvikle den næste grønne teknologi.

Med bacheloruddannelsen Matematik og Teknologi er du godt på vej til at gennemskue verdens udfordringer og finde de løsninger, der forandrer den.

Hvad lærer du?

Læser du Matematik og Teknologi, bliver din spidskompetence at nedbryde komplicerede problemer og bruge matematiske modeller til at løse dem.

I starten af studiet opbygger du din grundlæggende viden om matematik. Du lærer om abstrakt og anvendt matematik, så du både bliver god til at udtænke vilde idéer og arbejde løsningsorienteret. Du lærer om matematisk modellering, statistik og optimering. Du dykker ned i sandsynlighed, algebra og matematisk analyse.

Du opbygger en grundlæggende viden inden for de naturvidenskabelige fag, og du bliver introduceret til programmering.

Din viden om programmering udvikler du løbende på bacheloruddannelsen, når du øver dig i at arbejde digitalt. Her lærer du blandt andet at bruge matematikken til at udvikle og teste AI, arbejde med software og visual computing som billeder og 3D-modeller og håndtere store mængder data.

Vigtigst af alt bliver du god til at beskrive virkelighedens udfordringer med matematik og bruge matematiske modeller til at sortere information. Det er de evner, der gør dig i stand til at bruge matematikken som logikken bag nye teknologiske løsninger.

I løbet af studiet har du flere valgfrie kurser, hvor du selv kan vælge, hvad du vil dykke ned i. Så det er helt op til dig, om du vil vide mere om matematisk analyse, machine learning eller geometri.

Studerende på Matematik og Teknologi
Hvordan er det at læse Matematik og Teknologi? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloren i Matematik og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Du har kurser som f.eks. matematisk analyse, numeriske beregninger, matematisk modellering af teknologi, fysik og kemi samt statistik og sandsynlighedsregning. 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. Du skal igennem dit studie løse konkrete opgaver, som er kendt fra hverdagen, mens de metoder, du bruger til at løse opgaverne, er mere teoretiske og abstrakte. 

Du har stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

Dit første studieår bruger du på obligatoriske kurser, som opbygger din grundfaglighed inden for matematik, naturvidenskab og programmering, hvor du lærer at kode i programmeringssproget Python.

Du lærer også om algoritmer, algebra, analyse, statistik og diskret matematik, som er studiet i forskellige matematiske strukturer.

Allerede fra andet semester får du valgfriheden til at vælge kurser inden for den matematiske profil, du ønsker.

På andet år er det tid til flere obligatoriske og valgfrie kurser.

Du udbygger din viden inden for blandt andet fysik, matematiske modeller, sandsynlighedsregning og programmering af matematisk software, og mod slutningen af året arbejder du og din gruppe med et større fagprojekt om et selvvalgt emne.

Når det kommer til de valgfrie kurser, vælger mange et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb hjælper dig med at tilrettelægge dine kurser og giver dig mulighed for at dykke ned i dit favoritemne.

Matematik og Teknologi tilbyder disse anbefalede studieforløb:

  • Matematisk Analyse, Modellering og Beregning
  • Dynamiske systemer og Simulering
  • Data Science, Statistik og Machine Learning
  • Diskret matematik og Operationsanalyse
  • Geometri og Computergrafik.

På tredje studieår har du fortsat valgfrie kurser. Derudover lærer du om kemi og bioengineering, og så bliver du endnu klogere på diskret matematik.

Har du lyst, kan du bruge nogle af dine valgfrie kurser på et udlandsophold på femte semester.

På sjette semester afslutter du bacheloruddannelsen med dit bachelorprojekt om et valgfrit emne – for eksempel i samarbejde med en virksomhed.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Matematik og Teknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
01017
Diskret matematik
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
02525
Introduktion til Matematik og Teknologi
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
01020
Videregående Lineær Algebra
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni foreslås kurset 02403 Introduktion til matematisk statistik

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Undervisning på Matematik og Teknologi

For at blive matematikekspert skal du både suge viden til dig og selv prøve kræfter med matematikken. Derfor har du som studerende på Matematik og Teknologi flere forskellige typer undervisning.

De fleste dage er opdelt mellem forelæsninger og efterfølgende grupperegning. På den måde lærer du fra de skarpe undervisere, inden du selv afprøver teorien i samarbejde med dine medstuderende.

I løbet af studiet arbejder du og dine medstuderende sammen om flere forskellige projekter.

Projekterne varierer i størrelse, men fælles for dem alle er, at de gør dig bedre til at anvende matematikken på konkrete cases, samarbejde og finde nye, kreative løsninger.

Matematikundervisning
Undervisningen på Matematik og Teknologi består både af forelæsninger og grupperegninger, hvor du afprøver, det du har lært, sammen med dine medstuderende. Foto: Mikal Schlosser.

Studieliv på Matematik og Teknologi

Hverdagen på Matematik og Teknologi foregår på DTU’s campus i Lyngby. Her finder du undervisningsfaciliteter i verdensklasse, og uden for undervisningen kan du bruge tiden på alt det andet, som også findes på DTU. Du kan for eksempel deltage i studierådets faglige og sociale arrangementer – og vil du engagere dig endnu mere, kan du selv være med i rådet.

Dit studieråd hedder S/M-KID og er fælles for uddannelsesretningerne ’Softwareteknologi’, ’Matematik og Teknologi’ og ’Kunstig Intelligens og Data’. Sammen arrangerer de alt fra studiecafé til virksomhedsbesøg, påskefrokost og brætspilsaftener.

Udover studierådet kan du dyrke fællesskabet i DTU’s foreninger og tilbud. Du kan gå til yoga, klatring, badminton eller keramik. Du kan møde andre studerende til vores fester og events.

Du kan lave studenterpolitik i studenterforeningen Polyteknisk Forening, og du kan selvfølgelig også se dine medstuderende uden for campus, hvor I både kan dele matematiknoter, træningsaftaler, bowlingaftener og sommerhusture.

På Matematik og Teknologi får du hurtigt et studieliv fyldt med samarbejde og sammenhold.

Læs mere om studielivet på DTU

Fremtidsmuligheder

De fleste med en bacheloruddannelse i matematik og teknologi tager efterfølgende en kandidatuddannelse, der færdiguddanner dem som civilingeniører – og herfra er der masser af muligheder.

Derfor er det helt op til dig og dine faglige interesser, hvordan dit fremtidige arbejdsliv former sig.

BACHELOR + KANDIDAT = CIVILINGENIØR

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Matematik og Teknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Med en bachelor i Matematik og Teknologi har du muligehed for at blive optaget på disse kandidatretninger på DTU:

Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Matematik og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvilke jobmuligheder har du?

Mange færdiguddannede matematikingeniører får arbejde som research engineers, hvor de arbejder med udviklingen af ny teknologi. Lyder det som noget for dig, kan du for eksempel arbejde med håndteringen af big data for en fremadstormende start-up-virksomhed – og har du lyst, kan du starte din egen.

Er du mere til AI’s mange muligheder, kan du gøre din interesse til dit arbejde i store softwarevirksomheder som TICRA eller 3shape.

Har du i stedet lyst at rådgive andre, kan du blive rådgivende ingeniør i konsulentvirksomheder som Rambøll og McKinsey & Company.

Vil du dyrke det digitale, kan du få job som softwareudvikler eller product manager i virksomheder som Netcompany og IBM.

Interesserer du dig for fremtidens sundhedsløsninger, kan du arbejde for Novo Nordisk eller Oticon, og vil du hjælpe den grønne omstilling på vej, kan du blive projektleder i energiselskaber som Ørsted eller Energinet.

Har du en forkærlighed for den nyeste matematikforskning, kan du forfølge en forskningskarriere på universitet.

Som færdiguddannet kan du arbejde med alt fra AI og grøn energi til logistik, medicin eller forskning.

Uanset hvilken retning du vælger, venter et arbejdsmarked, der mangler civilingeniører. Her er der brug for dine evner til at analysere og forstå komplicerede problemstillinger, nedbryde problemer og skabe de rigtige skræddersyede løsninger.

Med en uddannelse fra DTU venter en verden af jobmuligheder, hvor du kan gøre en forskel.