Matematik og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

72

Adgangskvotienter

Se adgangskvotienter fra sidste optag

Optagelsesområdenr.

15045

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Matematik og Teknologi - bachelor

Matematik er det universelle sprog for naturvidenskab og teknisk videnskab. Verden er fyldt med matematik og dens teknologiske anvendelser. Dit dankort er krypteret ved brug af primtal og algebraiske kurver, hospitalets CT-skanner forbedres med matematisk analyse, og statistiske metoder er essentielle for at forstå nutidens store datamængder. Med en bacheloruddannelse i Matematik og Teknologi kan du være med til at udvikle, hvordan matematik kan gøre en forskel i fremtidens samfund.

2 studerende

Hvad lærer du?

I løbet af studiet bliver du indført i matematikkens grundlæggende områder og anvendelser.

Du får indblik i algoritmer og computerbaserede løsninger af store beregningsopgaver.

Du beskæftiger dig med løsning af differentialligninger og statistiske metoder til at beskrive og analysere informationer.

Du lærer at tænke kreativt og abstrakt, så du f.eks. kan arbejde med udviklingen af kunstig intelligens i robotter og med den matematik, der ligger bag computergrafik og billedanalyse.

Du kan også arbejde med udvikling af programmer til at optimere processer og produkter i industrien.

Matematik er et stort område, og på studiet fokuserer du på de dele af matematikken, der er nyttige i den virkelige verden. Du lærer at analysere data, beskrive fænomener matematisk og finde løsninger på teknologiske problemer.

Studerende på Matematik og Teknologi
Hvordan er det at læse Matematik og Teknologi? Hør de studerende fortælle om uddannelsen.

Sådan er studiet bygget op

Bacheloren i Matematik og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Du har kurser som f.eks. matematisk analyse, numeriske beregninger, matematisk modellering af teknologi, fysik og kemi samt statistik og sandsynlighedsregning. 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. Du skal igennem dit studie løse konkrete opgaver, som er kendt fra hverdagen, mens de metoder, du bruger til at løse opgaverne, er mere teoretiske og abstrakte. 

Du har stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret for studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På 1. semester skal du have et stort kursus, der hedder ”Introduktion til matematik og teknologi”, der både giver dig et indtryk af, hvordan det er studere på DTU, og hvordan det er at arbejde med matematik som ingeniør.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik og fysik, men du bliver også introduceret til mere studiespecifikke fag som ”Diskret matematik”, ”Numeriske algoritmer” og ”Matematisk statistik”.

På dit 3. semester skal du fortsat have fag inden for matematik og fysik, og derudover skal du også have et grundlæggende fag om programmering af matematisk software og almen kemi. På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

På 4. semester skal du have et større fagprojekt om matematik og teknologi, hvor du bl.a. vil få en større forståelse af et eller flere områder inden for matematik og matematisk modellering af tekniske systemer. 

Derudover skal du også have det obligatoriske fag ”matematisk modellering”, hvor du vil lære at udvikle matematisk modellering og vurdere dets styrker. 

På dit andet og tredje år vil du desuden opleve stor valgfrihed, da du selv kan vælge flere af dine fag, og dermed skræddersy din uddannelse, som du ønsker det. Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, og andre er valgfrie kurser. 

Senest på 6. semester skal du tage det obligatoriske kursus ”Ingeniørfagets videnskabsteori”, men du kan også vælge at passe det ind tidligere i studiet. 

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Anbefalede studieforløb på Matematik og Teknologi:

  • Matematisk Analyse, Modellering og Beregning, 
  • Dynamiske systemer og Simulering, 
  • Data science, Statistik og Machine Learning,
  • Diskret matematik og Operationsanalyse,
  • Geometri og Computergrafik,

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Matematik og Teknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
01017
Diskret matematik
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
02525
Introduktion til Matematik og Teknologi
Campus Lyngby
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
01020
Videregående Lineær Algebra
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni foreslås kurset 02403 Introduktion til matematisk statistik

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Matematik og Teknologi, kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Matematik, matematisk modellering og statistik åbner mange døre, og giver dig stor valgfrihed, når du skal vælge kandidatuddannelse.

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Matematik og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Matematik og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter

Se kompetenceprofilen for Matematik og Teknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden om matematik og dens anvendelse. Uddannelsen kvalificerer dig til både at arbejde i den private og i den offentlige sektor. Derudover er der også flere ingeniører, der vælger at starte egen virksomhed. Den viden du tilegner dig i løbet af din uddannelse kan også lede til en stilling som forsker.