Bestyrelsen

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt og består af 6 udefra kommende medlemmer, 2 studerende og 2 medarbejdere. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2024 af:

Bestyrelsesformand Karin Markides. Professor, præsident og CEO, Okinawa Institute of Science and Technology (OIST)
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne Einride AB og Perstorp Holding AB.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Susanne Juhl. Selvstændig rådgiver og bestyrelsesmedlem.
Øvrige bestyrelsesposter: Bestyrelsesformand for HOFOR og BIOFOS, samt medlem af bestyrelserne for Politiken-Fonden, A/S Politiken Holding, Nunaoil A/S, Evida A/S og JP/Politikens Hus A/S.

Hanne Søndergaard. CASO & EVP, Arla Foods Amba.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for Arla Fonden og Danmarks Klimaskovfond. Formand for Ejendomsaktieselskabet af 2/1 1989 Esbjerg, Tage Søndergaard Holding A/S og Annalise og Tage Søndergaards Fond.

Henrik Clausen. Bestyrelsesformand, TDC NET Holding og TDC NET A/S

Thea Larsen. Adm. direktør, Dansk Gasteknisk Center A/S.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne for DI Energi, Dansk Gasforening, ERIG, GERG, Brintbranchen, Gasmuseet og præsident for Marcogaz.

Ulrik Juul Christensen. Bestyrelsesformand og adm. direktør, Area9 Lyceum.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for LEAP Innovations.

Ole Sigmund. Professor. Valgt af og blandt det videnskabelige personale.

Kasper Bøgh Pedersen. Specialkonsulent. Valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på DTU.

Natasha Hougaard. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Louise Frost. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Chefkonsulent Tobias Eskildsen
tlf: 45 25 10 76
e-mail: toes@dtu.dk