Bestyrelsen

  Per Falholt, Chairman, Photo: Mikal Schlosser
  Per Falholt, formand

Eva Berneke, Photo: Mikal Schlosser
Eva Berneke

Lau Halkier WandallLau Halkier Wandall

Henrik Clausen
Tobias Holck Colding, Photo: Mikal SchlosserTobias Holck Colding Annette Frøhling, Photo: Mikal SchlosserAnnette Frøhling Annette Frøhling, Photo: Mikal SchlosserLars Holm
 Susanne Juhl, Photo: Mikal SchlosserSusanne Juhl
 Anders Henry Nielsen, Photo: Mikal SchlosserAnders Henry Nielsen
 Hanne Søndergaard, Photo: Mikal SchlosserHanne Søndergaard

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt og består af 6 udefra kommende medlemmer, 2 studerende og 2 medarbejdere. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2020 af nedenstående

Per Falholt, formand for bestyrelsen. Cand.polyt, CEO, Per Falholt Global R&D Advisory Services. 
Øvrige bestyrelsesposter: Formand for Fonden Universe Science Park. Formand for bestyrelsen for DHI Fonden samt medlem af bestyrelserne for Danfoss A/S, Cytovac A/S og CO-RO A/S

Eva Berneke. Cand.polyt, MBA, Adm. direktør, KMD A/S.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne for LEGO A/S og Vestas Wind Systems A/S, samt medlem af Conseil d’administration of École Polytechnique Université Paris-Saclay.

Lau Halkier Wandall. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Henrik Clausen. Cand.polyt, MBA, CEO, TDC.

Tobias Holck Colding. Professor, MIT, USA.

Anette Frøhling. Ledelsessekretær. Valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på DTU.

Lars Holm. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af hovedbestyrelsen for IDA

Susanne Juhl. Cand.scient. pol, Senior Advisor i Copenhagen Infrastructure Partners
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne (Præsidiet) for Akademiet for Tekniske Videnskaber, Politiken-Fonden og A/S Politiken Holding.

Anders Henry Nielsen. ph.d., seniorforsker. Valgt af og blandt det videnskabelige personale.

Hanne Søndergaard. Cand.merc. Chief Marketing Officer & Executive Vice President, Arla Foods Amba.

Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for Arla Fonden. Formand for Ejendomsaktieselskabet af 2/1 1989 Esbjerg, Tage Søndergaard Holding A/S og Annalise og Tage Søndergaards Fond.